ინდივიდიალური საკანალიზაციო სისტემები

ეს ავტონომიური სისტემები გამოიყენება იმ საცხოვრებელ ადგილებში, სადაც არ არის ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა და გვაძლევს საშუალებას თავიდან ავიცილოთ გარემოს დაბინძურება.სისტემაში გადამუშავებული წყალი ვარგისია სარწყავად და შეიძლება გავუშვათ ნებისმიერ წყალსაცავში, ხოლო დარჩენილი მასა არის შესანიშნავი ბუნებრივი სასუქი. სისტემის შერჩევა ხდება მაცხოვრებელთა სულადობის მიხედვით.