აუზები ზედა გადაღვრით.

ამ ტიპის აუზებში ცირკულაციის დროს ფილტრს წყალი მიეწოდება ღარიდან, რომელიც შემოუყვება აუზს გარეშემო და დაფარულია პლასტმასის ან უჟანგავი ლითონის ცხაურით.წყლის დონე ამ შეთხვევაში არის აუზის ზედაპირამდე.