საცურაო აუზები

აუზები სქიმერით.

ამ ტიპის აუზებში ცირკულაციის დროს ფილტრს წყალი მიეწოდება სქიმერიდან და წყლის დონე უნდა იყოს ზედაპირიდან 12-15 სმ-ით დაბლა.

საცურაო აუზი გადადინებით.

ამ ტიპის აუზებში ცირკულაციის დროს ფილტრს წყალი მიეწოდება ღარიდან, რომელიც შემოუყვება აუზს გარეშემო და დაფარულია პლასტმასის ან უჟანგავი ლითონის ცხაურით.წყლის დონე ამ შეთხვევაში არის აუზის ზედაპირამდე.

აუზის მოპირკეთება.

აუზის მოსაპირკეთებელი ლაინერი შეიძლება იყოს მრავალი ფაქტურის. ძირითადად მოპირკეთება ხდება ცისფერი და მოზაიკის ფაქტურის ლაინერით.

გეიზერი, მოდინება, “კობრა”.

გეიზერი მოდინება ჩანჩქერი “კობრა”