საუნის მოვლის საშუალებები

სარეცხი საშუალება საუნებისთვის.

სარეცხი საშუალება საუნებისთვის (კონცენტრატი) 1ლ-ნი კონცენტრატი ახდენს დეზინფექციას ქლორის გარეშე და ეფექტურად აცილებს ჭუჭყს, მარილების და კირქვის ნადებს.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------