საუნის მოვლის საშუალებები

სარეცხი საშუალება საუნებისთვის.

სარეცხი საშუალება საუნებისთვის (კონცენტრატი) 1ლ-ნი კონცენტრატი ახდენს დეზინფექციას ქლორის გარეშე და ეფექტურად აცილებს ჭუჭყს, მარილების და კირქვის ნადებს.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ზეთი საუნის თაროების დასაცავად.

ნატურალური წარმოშობის საპოხი ზეთი ,გამოიყენება საუნის თაროების ჭუჭყისგან და სინესტისგან დასაცავად.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანტისეპტიკი საუნებისთვის.

ანტისეპტიკი არის გამოსაყენებლად მზა სითხე, რომელიც არ უცვლის მერქანს ფერს და ფიზიკურ და მექანიკურ თვისებებს.